To takie proste!
Strona głowna  /  Program adaptacyjny
Program adaptacyjny

                                                                  Program adaptacyjny dla dzieci 2,5 – 3 letnich
                                                                              w Przedszkolu Na Wzgórzu

Cele :
1. Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do funkcjonowania w warunkach przedszkolnych
2. Minimalizacja napięcia lękowego związanego z przekroczeniem progu przedszkolnego
3. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
4. Wyrabianie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w przedszkolu
5. Zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkolnymi i korzystania z nich
6. Ustalenie indywidualnego schematu postępowania z dziećmi szczególnie trudno znoszącymi rozłąkę z rodzicami
7. Obniżenie lęku i niepokoju związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelowi przedszkola; pozyskanie zaufania rodziców do nauczycieli i personelu przedszkola
8. Stworzenie radosnej atmosfery
9. Zachęcanie do kontaktów z innymi dziećmi poprzez stworzenie wielu okazji  i możliwości wspólnej zabawy i czerpania z niej przyjemności
10. Poznanie oczekiwań rodziców względem przedszkola
11. Jak najlepsze wstępne poznanie przez nauczyciela nowych dzieci poprzez :
- szczegółową ankietę dziecka 2,5 – 3 letniego
- indywidualne rozmowy z rodzicami, obserwacja dzieci w czasie spotkań adaptacyjnych

                                                                             Organizacja spotkań adaptacyjnych :

1. Zebranie grupowe przed spotkaniami adaptacyjnymi lub w czasie tygodnia trwania cyklu spotkań ( zapoznanie rodziców z możliwościami rozwojowymi dziecka 3 –letniego, przedstawienie możliwości pojawienia się możliwości zachowań dziecka jako reakcji na rozłąkę, udzielenie wskazówek jak ułatwić dziecku moment ,,rozstania” z dzieckiem )


2. Przedstawienie rodzicom terminu i godzin spotkań i harmonogramu zabaw na poszczególne dni, w czasie których rodzice bądź opiekunowie uczestniczą razem z dziećmi w poznawaniu przedszkola, nauczyciela, rówieśników oraz  zabaw. W czasie tych dni dzieci stopniowo, począwszy od krótkiej chwili do dłuższego czasu, po uzgodnieniu z nauczycielami, rodzice próbują pozostawić dzieci pod opieką nauczycieli. Moment rozstania oraz czas pozostawienia dziecka w przedszkolu ustalany jest zawsze indywidualnie dla każdego dziecka.


Poniżej przedstawiamy przykładowy schemat działania nauczycieli, który co roku jest modyfikowany

i dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci,

które podczas rozmów z rodzcami  nauczyciele poznają podczas organizacyjnego zebrania grupowego oraz poprzez analizę ankiet dziecka 2,5- 3 letniego , wypełnianej przez rodziców przed spotkaniami adaptacyjnymi .
Również moment pozostawienia dziecka w przedszkolu i czas trwania nieobecności rodzica w danym dniu, jest uzgadniany i ustalany indywidualnie z każdym rodzicem

                                                           Czas trwania : 1 tydzień , w godz. 9.00 – 11.00 lub 9.00 – 11.30
Dzień I
1. Powitanie schodzących się dzieci, rozmowy indywidualne, wzajemne poznawanie się
2. Stopniowe poznawanie sali, zabawek
3. Swobodne zabawy dzieci w sali przedszkolnej
4. Inicjowanie zabaw przez nauczyciela i zachęcanie dzieci do wzięcia w nich udziału

Dzień II
Powitanie.
1. Wspólna zabawa w kółeczku z przypomnieniem imion
2. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
3. Zabawy integrujące grupę inicjowane przez nauczyciela
4. Spacer po przedszkolu, poznawanie szatni, toalety
5. Wspólne wyjście na podwórko

Dzień III
1. Powitanie
2. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
3. Przypomnienie poznanych wcześniej zabaw wspólnych
4. Próby pozostawienia dzieci w sali  pod opieką nauczyciela ; zabawy wg scenariusza nauczyciela / w tym czasie rodzice przebywają w przedszkolu
5. Wyjście do ogrodu przedszkolnego
Dzień IV
1. Powitanie . Rodzice zostają w sali obok lub wychodzą z przedszkola
2. Wspólne i indywidualne zabawy w sali
3. Stopniowe wprowadzanie zasad zgodnej zabawy
4. Wyjście do ogrodu przedszkolnego / odbiór dzieci z ogrodu
Dzień V
1. Powitanie. Rodzice pozostają w sali obok lub wychodzą z przedszkola.
2.  Zabawy przypominające i utrwalające imiona.
3. Zabawy organizowane wg scenariusza nauczyciela
4. Pobyt na podwórku.
5. Powrót do przedszkola
6. Wspólny obiad/ odbiór dzieci

ROK SZKOLNY 2019/2020

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NASZYCH ,,NOWYCH" NAJMŁODSZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

ROZPOCZYNAJĄCYCH PRZEDSZKOLNĄ PRZYGODĘ

W DNIACH 

26 - 30 SIERPNIA 2019

W GODZ. 9.00 - 11.00 

DZIECI MOGĄ UCZESTNICZYĆ W SPOTKANIACH Z RODZICAMI, DZIADKAMI BĄDŹ OPIEKUNAMI

DO ZOBACZENIA :)


                                                             


                                                     
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-06-27


Strony www dla przedszkoli