Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  OFERTA EDUKACYJNA
OFERTA EDUKACYJNA
 
 

DZIAŁAMY OD 2003 ROKU.

W codziennej, planowanej pracy dydaktyczno-wychowawczej realizujemy 

obowiązującą podstawę programową dla Przedszkoli 

( Rozp. Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 )Naszym celem jest jak najlepsze wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

Pragniemy osiągnąć zamierzony efekt naszych starań w codziennych momentach, sytuacjach poprzez różnorodne zadania kierowane i niekierowane.

Wspieramy naszych wychowanków w poprzez organizację procesu opieki, wychowania i nauczania w taki sposób, aby umożliwić im odkrywanie własnych możliwości oraz gromadzenie doświadczeń.

Pragniemy, aby efektem naszych działań było osiągnięcie dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej, niezbędnej do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji szkolnej.Dbamy o to, aby proces ten przebiegał w sposób wspierający i uwzględniający indywidualne możliwości każdego dziecka.

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na rytmiczności powtarzających się w ciągu dnia fazach , umożliwiających dziecku funkcjonowanie w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa.

Dzieci mają udział w organizacji kącików zabawy, aktywności, korzystaniu z różnego rodzaju pomocy.

Nasi wychowankowie stopniowo poznają najbliższe otoczenie, zaczynając od swojej sali przedszkolnej, przedszkola, najbliższej okolicy. I tak np:

Spacerujemy po najbliższej okolicy poznając wybrane gatunki roslin, zwierząt; poznajemy miejsca użyteczności publicznej, np. szkoła, biblioteka ,

poznajemy pobliskie sklepy, np. piekarnia, warzywniak; spacerujemy do lasu i korzystamy z jego uroków nie zakłócając przy tym spokoju jego mieszkańcom.

Obserwujemy i stajemy się świadomymi uczestnikami ruchu drogowego; uczymy się bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię w różnych miejscach do tego wyznaczonych.Ponadto, w codziennych codzienne, planowane różnorodne planowana działaniach edukacyjno –wychowawczych staramy się uatrakcyjnić dzieciom poprzez stosowanie różnorodnych aktywizujących, takich jak :Pedagogika Zabawy, tańce integracyjne, Metoda Dramy, twórcze metody plastyczno-muzyczno –techniczne, zabawy ,ćwiczenia i gry przygotowujące do nauki czytania i pisania: ,,Słoneczna Biblioteka”( czytanie globalne: wyrazy, zdania), Metoda Dobrego Startu ( odtwarzanie wzorów graficznych, litero podobnych – usprawnianie analizatora słuchowego, wzrokowego i ruchowego ) , Dziecięca Matematyka prof. E. Gruszczyk- KolczyńskiejW realizacji celu wychowania przedszkolnego, jakim jest całościowy, wszechstronny rozwój dziecka,

wykorzystujemy ponadto tablicę multimedialną. Pozwala nam ona w różnorodny sposób uatrakcyjniać wzbogacanie wiedzy dziecka, umiejętności, procesów poznawczych .

 W starszych grupach wiekowych pomocne są nam podręczniki wybrane spośród dostępnych na rynku wydawniczym ,,podręczniki i ćwiczenia” wspomagające nasze działania.Nasze codzienne działania edukacyjne pod kierunkiem nauczyciela –wychowawcy, uzupełniane są o dodatkowe , uzupełniające, będące zarazem integralną częścią jak najefektywniejszym oddziaływaniem na wszechstronny rozwój dziecka poniższe propozycje :

( w ramach ,, czesnego „ )

Rozszerzony program języka angielskiego 

 – codzienny kontakt indywidualny i grupowy z lektorem języka angielskiego 

 Opieka logopedyczna ( diagnoza , terapia w przypadku zakwalifikowania w małych zespołach; w razie konieczności- indywidualnie )


• Opieka psychologiczna poprzez konsultacje indywidualne, cykliczne tematyczne spotkania dla chętnych

 ( Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5,p. psycholog na miejscu w przedszkolu )


• Zajęcia rytmiczne prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela 2 x w tygodniu

( wykorzystanie pianina, dziecięcych instrumentów muzycznych, autorski program muzykowania )


• Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcyjnej 2 x w tygodniu przez nauczyciela wf-u.


• zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora szkoły tanecznej DeDance

( od 4 roku życia )
• 1 x w miesiącu spektakl teatralny lub koncert muzyczny na terenie Przedszkola

( starannie dobrany pod względem artystycznym repertuar: różnorodne formy i techniki teatralne )
• Spotkania z przedstawicielami różnych ciekawych zawodów ( policja, Straż Miejska, lekarz)”
• Uczestnictwo dzieci w programie ,, Mały przewodnik/przewodniczka po Gdańsku ”

Wykorzystujemy ponadto tablicę multimedialną, która pozwala nam ona w różnorodny sposób uatrakcyjniać w różnordny sposób 

wzbogacanie wiedzy dziecka, umiejętności, procesów poznawczych .

Oferujemy również dzieciom bogatą ofertę zajęć dodatkowych :

szczegóły w zakładce ,,zajęcia doatkowe"

Ostatnia aktualizacja: 2020-08-24