Niepubliczne Przedszkole "Na Wzgórzu"

ZAJĘCIA DODATKOWE


W naszym przedszkolu poza ofertą programową proponujemy zajęcia dodatkowe prowadzone przez nuczycieli specjalistów:
 
  • Język angielski dzieci poznają przez naturalny kontakt z nauczycielem lektorem, który codziennie podczas zajęć w formie zabaw o różnorodnej aktywności realizuje edukację językową. Zabawy językowe odbywają się codziennie
  • Gimnastyka i "wesoła piłka"- to profilaktyka wad postawy poprzez wzmacnianie mięśni, rozwijanie sprawności ruchowej, zręczności, wydolności fizycznej i odporności zdrowotnej. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu , w zależności od grupy wiekowej
  • Umuzykalnianie -ma na celu rozwój szeroko pojętej wrażliwości muzycznej, poprzez słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, śpiew z akompaniamentem pianina , poznawanie i grę na instrumentach perkusyjnych . Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu od 20 -30 min w grupach 3-6 latków 
  • Zajęcia taneczne -to inny rodzaj rytmiki przy dźwiękach lekkiej muzyki popularnej, wg ustalonych opracowań i układów z elementami tańca towarzyskiego. 1x w tygodniu 30 min w grupach dzieci 4-6 letnich
  • Terapia logopedyczna- to specjalistyczna opieka organizowana dla dzieci wymagających pomocy w kształceniu prawidłowej wymowy i korygowaniu wad wymowy poprzez systematyczną pracę i ćwiczenia logopedy przy  współpracy z rodzicami kontynuującymi te ćwiczenia z dziećmi. 
  • ,,wyjazdy edukacyjne" - 1 lub 2 x w miesiącu -zajęcia związane z poznawaniem naszego miasta oraz środowiska społeczno - przyrodniczego za pośrednictwem różnego rodzaju instytucji . Są to min. spotkania muzealne, spektakle teatralne,doświadczenia eksperymentalne, warsztaty plastyczno- techniczne, i inne.
  • Robotyka 1 x w tygodniu dla dzieci 4-6 letnich
  • Majsterkowanie 1 x w miesiącu