Niepubliczne Przedszkole "Na Wzgórzu"

NASZA OFERTA

Nasze Przedszkole na gdańskiej Morenie działa od ponad 20 lat.

Naszym celem jest kompleksowe wsparcie  rozwoju dzieci poprzez , zaspokajanie ich ciekawości poznawczej oraz stwarzanie warunków do nabywania doświadczeń i kompetencji oraz rozbudzanie twórczej aktywności. Pragniemy, aby efektem naszych działań było: osiągnięcie przez dzieci dojrzałości umysłowej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej , niezbędnej do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji szkolnej. Dbamy o to, aby proces ten przebiegał w sposób wszechstronny, uwzględniający indywidualne możliwości każdego dziecka.Organizację zabawy, nauki i wypoczynku dzieci w przedszkolu opieramy na rytmicznie powtarzających się w ciągu dnia fazach , umożliwiających   dziecku  funkcjonowanie w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa.

 Staramy się, umożliwiać dzieciom udział w organizowaniu swojej przestrzeni w sali, kącików zabaw i  aktywności przy   wykorzystaniu szerokiego zestawu pomocy edukacyjnych oraz materiałów twórczych.  Nasi wychowankowie stopniowo poznają    najbliższe otoczenie, zaczynając od swojej sali przedszkolnej, otoczenia       przedszkola    i najbliższej okolicy poprzez:

 -  obserwowanie i rozumienie potrzeby ochrony  natury podczas spacerów po pobliskim terenie lasu i najbliższej   okolicy   odkrywania i nazywania wybranych gatunków roślin i zwierząt,

 - Poznawanie okolicy przedszkola; miejsc użyteczności publicznej, np. szkoła, biblioteka , pobliskie sklepy, kino,   centrum   handlowe itp;

 - Obserwowanie i nauczanie  świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym; naukę bezpiecznego poruszania się po   drogach,   przechodzenia przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych i poznawanie podstawowych zasad ruchu   drogowego.

-uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych organizowanych m. in. w muzeach gdańskich, Centrum Hevelianum, bibliotece   osiedlowej, Edu-Parku.

Aktywność fizyczną oraz kondycję dzieci rozwijamy i wspieramy m. in.  chodząc na spacery,  organizując zajęcia i zabawy  sprawnościowe, korzystajęc z wyposażonego ogrodu        i trenu pobliskiego lasu, dbając   o codzienny systematyczny pobyt dzieci  na dworze ,